Audio to Score - sound replacement i Logic Pro

Tips til funktioner i Logic Pro og opsætning af programmet.
Låst
Medlemsavatar
Holger
Audio Alchemist
Indlæg: 36640
Sted: Fyn

Audio to Score - sound replacement i Logic Pro

Indlæg af Holger »

Denne FAQ er under konstant udbygning. Har du forslag til FAQ'en bedes du poste dem i Backstage

Undervisning

Billede

Leder du efter undervisning i Logic Studio og musikproduktion så kig her:
Kurser og privatundervisning i Logic Studio/Logic Pro/ Logic Express med en Apple Certified Trainer

Ordforklaring
Er der ord i teksten du ikke forstår eller andre relaterede begreber du vil se en forklaring på:
Lydmaskinens Ordforklaring

Audio to Score i Logic Pro
Skrevet af Luny Tune. Denne artikel er bragt i samarbejde med Tune Town studiet.

Audio to Score er en funktion til at omdanne et audiosignal til MIDI-information.

Mest populær er funktionen i forbindelse med "sound replacement" når der skal mixes trommer. Det var førhen meget populært helt at udskifte f.eks. en akustisk optaget lilletromme med en samplet lilletromme, men det er efterhånden blevet mere almindeligt at man blot supplerer den oprindeligt indspillede lilletromme (eller hvilken tromme det nu måtte dreje sig om) med et sample som "yder til" eller "fuldender" den.

Audio To Score er følsomt for tonehøjde også så man kan i princippet også indsynge en dum--dumdum---dumdadum linje og så processere den over til MIDI-notes man sætter en synthbas på - og på den måde "programmere" ting, som man kan synge, men ikke kan spille. Det kunne også være en vokal som er sunget rubato og man derfor kan have svært ved at ramme dens præcise timing med et instrument, der skal spille synkront. Så kan man processere filen og få MIDI-notes ud af det, som man så kan sætte lyd på. Audio To Score er mest brugt til trommer, men næsten kun kreativiteten sætter grænserne. Den anden ting der kan sætte grænse for brugen, eller i hvert fald besværliggøre brugen, er det optagede signals beskaffenhed.

Til at starte med er det en god ide at være klar over at nogle gange har man altså med besværlige tracks at gøre hvor man skal vride hjernen lidt for at få det til at fungere tilfredsstillende. Lær parametrene at kende sådan at du er godt rustet til at hitte på metoder. Man må måske dele tracket op i bidder som processeres individuelt med parametrene indstillet forskelligt, osv. Eksemplet her er baseret på et nogenlunde fornuftigt optaget lilletrommespor. Der er ikke alt for meget overhør og sådan, men til gengæld er der nogle flams hist og her som jo også skal med når der replaces/suppleres.

Her lige et billede af den endelige indstilling som virkede perfekt. Ikke et eneste slag skulle rykkes i tid og som det kan ses følger triggeringen fuldstændig originalsporets slagstyrke/velocity:

Billede

Parametrene der skal indstilles har en lidt "omvendt" funktion og det er nok præcis dér den smuldrer mellem fingrene på flere, som har forsøgt at bruge Audio To Score. Det er sådan, at de har valgt at disse parametre skal indstilles til at reflektere signalets beskaffenhed fremfor det resultat du gerne vil frem til. Herunder trodses det princip for "Granulation", og parameteret beskrives på en måde, som er lidt mere "brugbar" for de fleste. (Det kan anbefales at læse Logic manualen på side 514 for at se producentens idé beskrevet. Det kan give endnu mere forståelse.)

Granulation = Findeling. Hvor lang tid der går før et nyt peak registreres som et slag. Dette tal skulle derned fordi der var disse flams. Stod tallet højere ville nummer to slag i flam'et forsvinde.

Attack range = Her indstiller man hvor meget attack det oprindelige signal har, og det vil der så blive korrigeret for når MIDI-signalet skal placeres.

Smooth Release = Fortæller programmet hvor sustainet materialet der skal processeres er. I undertegnedes øjne et lidt underligt parameter, som jeg som regel leger lidt med for at finde den bedste indstilling. Det har øjensynligt mere effekt når der skal arbejdes med at processe guitar, klaver og sådan men til trommer ender jeg typisk omkring 50% men med STOR margin. Konklusionen herfra er, at det er et parameter, som er meget individuelt fra instrument til instrument at indstille!

Velocity Threshold = Hvor kraftigt signalet skal være før det registreres som et slag der skal trigges på. Det er hér man sorterer i egentlig brugbart signal og bleed/overhør fra de andre trommer i sættet.

Når en audio region processeres lægges den resulterende MIDI-region på det spor, som er markeret før audioregionen åbnes. Man kan i Logic godt have ét spor markeret og åbne en region på et andet. For at undgå at få lagt MIDI-regionen oven i den audio region der arbejdes med, så kan det anbefales, at man man først laver det MIDI-spor man vil bruge. Mens man står på det MIDI-spor dobbeltklikker man på audioregionen, som skal processes. Den resulterende fil vil da lægge sig på det MIDI-spor man stod på, da man åbnede audioregionen.

Der kan efterfølgende være en smule arbejde med at få placeret alle notes på de rette toner, og hvilke præferencer man ellers vil rette MIDI-informationen ind til, men her kan Transform (i Matrix-editorens Functions menu) være en god hjælp til lynhurtig udførelse af rutineprægede opgaver.

Låst