Rumklang

Tips til mixing, f.eks. compressor, equalizer og effekter.
Låst
Medlemsavatar
Holger
Audio Alchemist
Indlæg: 36620
Sted: Fyn

Rumklang

Indlæg af Holger »

Denne FAQ er under konstant udbygning. Har du forslag til FAQ'en bedes du poste dem i Backstage

Undervisning
Leder du efter undervisning i mix og musikproduktion så kig her:
Undervisning i rumklang (reverb)

Ordforklaring
Er der ord i teksten du ikke forstår eller andre relaterede begreber du vil se en forklaring på:
Lydmaskinens Ordforklaring

Rumklang
Hvorfor bruge rumklang
Mange instrumenter er optaget i mindre, lyddæmpede rum eller stammer fra synthesizere, og har derfor ingen naturlig rumklang.

Føj en rumlig dimension til instrumentet
Når du mixer, kan du bruge kunstig rumklang for at føje en rumlig fornemmelse til instrumentet. Du behøver ikke at bruge rumklang på alle instrumenter, men blot de instrumenter, der har brug for det.

Skab sammenhæng i en instrumentgruppe
Du kan også bruge rumklang for at skabe sammenhæng mellem forskellige instrumenter, som ikke er optaget i samme rum, eller for at skabe bedre sammenhæng inden for den samme instrumentgruppe, f.eks. strygere eller trommer.

Rumklang i mastering
Man bruger sjældent rumklang i mastering, dvs. på et helt stereomix af en sang. Det kan dog forekomme i visse tilfælde, men er ret sjældent. Hvis man endelig bruger rumklang i mastering er det oftest til at genskabe halen på et dårligt fade out.

Algoritmebaseret eller Convolution rumklang
Rumklang kaldes også bare rum eller reverb, som stammer fra det engelske begreb reverberation. Man skelner groft opdelt mellem to måder at skabe kunstig rumklang i en computer:

Algoritmebaseret rumklang
Denne type rumklang er baseret på algoritmer og justerbare parametre, som tilsammen udgør en kompleks matematisk beskrivelse af, hvordan reflektionerne i et givent rum kan lyde.

Fordelen ved algoritmebaseret rumklang er bl.a., at du som bruger kan justere rumklangen i mindste detalje, så lyden passer til dit behov i klang og længde. Denne fordel har du ikke ved convolution rumklang.

Af kendte og gode algoritmebaserede hardwarerumklange kan nævnes bl.a. Lexicon og TC Electronic. Af gode plug-ins til computeren findes bl.a. TC Electronics VSS-rumklange og den Lexicon-emuleringen Classik Studio Reverb fra IK Multimedia. Der kommer hele tiden nye rumklange på markedet, så undersøg selv mulighederne.

Convolution rumklang
Denne type rumklang er baseret på optagelser af rigtige rum, f.eks. en kirke, sportshal eller et badeværelse.

Først afspilles en triggerlyd, som er en kort eksplosiv lyd, der indeholder alle dele af lydspektret, og det reflekterede signal optages. Derefter fjernes selve triggerlyden i den såkaldte de-convolution proces. Restsignalet udgør fundamentet for selve rumklangen og kaldes for en Impulse Response (IR). Derfor kaldes convolution rumklang også for IR rumklang.

Fordelen ved convolution rumklang er, at du kan opnå en meget realistisk rumklang baseret på et konkret rum. Ulempen er bl.a., at du i meget høj grad er bundet til den originale lyd, modsat algoritmebaseret rumklang. Mange af de parametre, som bliver gennemgået i artiklen, kan ikke indstilles i en convolution rumklang.

Der findes convolution rumklange som hardware, men langt de mest udbredte er softwareudgaver. Kendte og gode convolution reverbs er AltiVerb, Waves IR-1 og TL Space. Logic Pro har også en convolution reverb, SpaceDesigner, som udmærker sig ved at være god til specielle effekter.

Typer af rumklang
Der skelnes fortrinsvis mellem følgende typer rumklang:

Hall
Vil du efterligne klangen af en koncerthal eller en storladen rumklang, så kan du bruge Hall rumklang. Hall bruges til mange forskellige typer instrumenter, f.eks. strygere, keyboards eller vokal.

Plate
Nogle af de første rumklange, før opfindelse af digital rumklang, var gigantiske metalplader. Man sendte lyd ind i metalpladerne og optog vibrationerne, som så lød som rumklang. Ved hjælp af filtdæmpere kunne man kontrollere lyd og udklingning. Plate rumklang er en efterligning af denne type rumklang, og er særdeles velegnet til vokal, trommer og percussion.

Room
Denne type rumklang minder lidt i princippet om Hall, men er specielt velegnet til at efterligne mindre rum. Parametrene for de tidlige reflektioner er i højsædet, og Room rumklang er velegnet til at skabe sammenhæng og naturlig klang i mellem forskellige instrumenter.

Andre
Der findes mange andre typer rumklang, f.eks. Spring (samme princip som Plate, men med metalfjedre), Inverse/Reverse (baglæns rumklang, velegnet til bl.a. trommer), Gated (afkortet rumklang, velegnet til trommer og 1980’er vokal) og mange flere.

Early Reflections
Early Reflections (ER) er de første reflektioner fra de nærmeste flader i et rum. Det kunne f.eks. være gulv, loft og væg i umiddelbar nærhed af lydkilden, men ikke bagvæggen og andre senere reflektioner, som derimod udgør selve rumklangen.

Man skelner således mellem Early Reflections og resten af rumklangen.

Early Reflections er meget vigtige for retningsbestemmelsen af en lyd. I de fleste rumklange kan man styre mængde af ER separat fra selve rumklangen. ER kan lyde som et lille rum i rummet. For meget ER giver derfor en indelukket og papkasseagtig lyd.

Early Reflections er dog vigtige for en realistisk opfattelse af et rum, men bruges ikke så meget i visse typer af elektronisk musik, som skal være meget storladen, f.eks. trance eller dance.

Pre-delay
Pre-delayet er den tid der går fra rumklangen modtager signalet til der faktisk tilføjes rumklang, og måles i millisekunder (ms). Early Reflections er ikke påvirket af pre-delay, da ER tilføjes øjeblikkeligt.

Sæt korrekt Pre-delay
Hvis du sætter Pre-delay på 0 ms (ingen forsinkelse), så tilføjes rumklangen øjeblikkeligt til dit signal, f.eks. en lilletromme. Det kan sløre opfattelsen af selve trommen og er ikke altid så realistisk at høre på.

En god teknik til at finde den korrekt Pre-delay er, at sætte en for lang Pre-delay til at begynde med. Derefter justerer du Pre-delayet ned indtil rumklangen virker som en naturlig forlængelse af selve lyden, f.eks. en lilletromme.

Prøv at justere Pre-delayet tilbage til 0 ms og hør hvor meget mere mudret det muligvis lyder og hvordan rumklangen dækker over selve lyden. At sætte Pre-delayet korrekt er derfor meget vigtig for klarheden i et mix. Og du kan sende meget mindre rumklang og dermed spare ”plads” i mixet.

Reverb Time
Rumklangstiden er den længde selve rumklangen har før den dør helt ud. Tiden måles oftest i sekunder, f.eks. 0.8 sekund eller 4.2 sekund.

Sæt korrekt rumklangstid
Som tommelfingerregel kan du finde den rigtige rumklangstid ved at justere længden i forhold til sangens tempo eller rytmeopbygning. Det betyder at rumklangen f.eks. klinger ud lige før slag 1 i en en 4-slags rytme. Det kan også fungere ved halvdelen eller en anden taktmæssig reference, men oftest vil en rumklang som hænger for længe lyde rodet, og en rumklang som stopper for tidligt virke ustruktureret.

Da Pre-delayet har indflydelse på timingen skal man sætte pre-delayet først eller justere det løbende med selve rumklangstiden.

Damping
Du kan styre mængde af top- eller bundfrekvenser via Damping. Modsat EQ er Damping en kontinuerlig filtrering, dvs. en gradvist tiltagende dæmpning af frekvenserne. En EQ er blot en statisk indstilling, som upåvirket skærer i frekvenserne ved et givent punkt.

Dæmpning af toppen
Ved at dæmpe f.eks. toppen kan du få et mere rolig, behagelig eller mindre metallisk rumklang. I den virkelige verden kræver det en stor mængde energi, at holde højfrekventer lydbølger i bevægelse, og som resultat er højfrekvente lyde de første som mister energi over afstand. Ca. 30% af al højfrekvent lyd absorberes efter den første kontakt med en flade. At reducere toppen via Damping giver således ofte en mere realistisk rumklangslyd.

Dæmpning af bunden
Ved at dæmpe bunden kan du undgå tiltagende mudder. Du kan enten dæmpe bunden via damping eller via EQ (se nedenstående). Et godt sted at skære i bunden kunne være ved lidt over 100 Hz.

Andre justeringsmuligheder
De fleste algoritmebaserede rumklang har et utal af parametre, som du kan justere for at opnå den helt rigtige lyd. Her er en meget kort gennemgang af et par stykker:

Room Size
Room Size bestemmer størrelsen på det rum, som lyden fremkommer i. Room Size i sammenhæng med Reverb Time bestemmer hvordan størrelsen på rummet opfattes.

Diffusion
Diffusion bestemmer, hvordan rumklangens intensitet stiger over tid. F.eks. vil en større Diffusion giver en tættere og mere fyldig klang.

Buildup
Buildup styrer hastigheden hvormed en rumklang opbygges. En højere indstilling gør rumklangen hurtigere til at opnå fuld størrelse.

Dispersion
Dispersion bestemmer formningen af Early Reflections i tid og størrelse.

Modulation
Modulation bruges til at skabe forandring i rumklangens lyd, primært i ”halen”, dvs. slutningen af rumklangen. Det kan ændre tonaliteten og udklingningens bevægelsesmønster.

EQ i eller på rumklang
Man kan godt kombinere Damping med en EQ, hvorfor der i visse rumklange er en decideret EQ. Man kan også i stedet sætte en individuel EQ på bussen efter rumklangen.

I mange tilfælde er det dog en bedre idé at sætte en EQ på den bus, hvor rumklangen sidder, men før selve rumklangen. Således er det send-signalet til rumklangen som bliver påvirket og ikke retursignalet. Det kan lyde mere naturligt at low-cutte eller low-shelve her, hvis man f.eks. vil undgå mudder.

De-esse rumklang
Det samme gælder, hvis du vil de-esse på rumklangen. For at undgå sibilanteksplosioner i rumklangen (kraftige s-lyde som hvisler), så kan du inserte et de-esser plug-in på den bus hvor rumklangen sidder, men før selve rumklangen. På den måde er det send-signalet til rumklangen, som bliver påvirket og ikke retursignalet. Det lyder mere naturligt.

At mixe med rumklang
I 1980’erne var det meget populært at smøre alle instrumenter og vokaler ind i store mængder rumklang. I dag bruger mange producere og mixere i stedet delayeffekter, og er mere konservative med mængden af rumklang.

Det er også et spørgsmål om smag og stil; nogle kan lide meget tørre mix, andre kan lide mere våde mix. Det er almindeligt at bruge rumklang (og delay) på vokal, guitar, lilletromme, klaver og visse typer af keyboards, men lidt mindre udbredt på f.eks. stortromme og bass.

Der er ingen helt faste regler, og diskrete mængder rumklang kan gøre underværker i mange tilfælde. Der er heller ingen faste regler for, om man skal bruge den samme rumklang til alle instrumenter, eller variere rumklangstype og længde efter lyst og behag.

Inserte eller sende til rumklang
Det skaber ofte forvirring blandt nybegyndere, om man skal bruge rumklang på en bus eller direkte på kanalen, som insert. Som udgangspunkt bruger man rumklang på en bus, hvortil man sender fra de enkelte kanaler. På den måde kan mange spor deles om den samme rumklang, og man kan uhindret processere selve kanalen og sende til andre effekter efterfølgende (f.eks. en delay) uden at rumklangen følger med over i delayet. Desuden sparer man computerkraft.

I visse tilfælde er det en bedre løsning at inserte rumklangen på selve sporet, men det er mere sjældent. En sådan situation kunne f.eks. være hvis kun dette enkelte spor efterfølgende skulle videreprocesseres som en helhed, inkl. lyden fra rumklangen.

Det giver også mening, at inserte en rumklang på selve sporet, når man ønsker at forstærke den rumlige placering af en lyd, som er panoreret. Ved at inserte en mono-rumklang på et panoreret spor forstærker man retningsbestemmelsen af lyden.

Stereoperspektivet
En ofte overset ting i mixet er Z-aksen. X-aksen er det horisontale plan, som du kan ændre ved at panorere lyden ud i hhv. venstre og højre højttaler. Z-aksen er derimod den akse, som går indad i en usynlig trekant bag højttalerne, altså dybdefornemmelsen.

I et godt lokale med gode og korrekt opstillede monitors, vil du kunne få en tydelig dybdefornemmelse fra godt mixet musik. Ud over rumklang, så er EQ den bedste måde at give dybde på: jo færre topfrekvenser, jo længere væk virker signalet, og omvendt. Brug derfor high shelf EQ til at rulle toppen af instrumenter som skal længere tilbage i perspektivet, det giver ro og plads til de vigtige instrumenter som f.eks. vokal.

Ved at tilføje rumklang kan du også placere et instrument længere tilbage i mixet. Ved en kombination af panorering, equalizer og rumklang kan du placere et instrument hvor som helst i stereofeltets ”trekant”.

Klisterrumklang
En udbredt teknik er, at benytte en såkaldt klisterrumklang eller grupperumklang. Denne rumklang kan enten være den eneste rumklang i en hel sang eller blot til brug for en bestemt gruppe af instrumenter.

Ideen bag klisterrumklang er, at skabe sammenhæng mellem enkelte dele i en gruppe af instrumenter ved at placere dem i tilsyneladende samme rum. Det kan du enten gøre ved at sende en lille mængde fra hvert aktuelt instrument til klisterrumklangen, eller ved at outputte alle instrumenter til en bus hvorpå rumklangen er insertet. Ved sidstnævnte løsning skal du stille wet/dry forholdet i rumklangen for at bestemme mængden af rumklang på gruppen.

Brug delay i stedet
Efter at have læst denne artikel har du måske lyst til at gå tilbage og leve i 1980’erne og klaske enorme mængder rumklang på alting. Men nogle gange er det en bedre løsning at bruge et delay. Et delay er nemt at kontrollere i både timing og længde, og kan lyde mindre påtrængende eller rodet end rumklang. Det omvendte kan også gøre sig gældende. Erfaring er den bedste læremester på dette område, og dit valg afhænger også af hvilke elementer, som er til stede i sangen.

Husk også at læse den generelle Mix FAQ, som har mange flere tips til bl.a. brug af rumklang.

Links til artikler på engelsk
Reverberation
http://www.harmony-central.com/Effects/Articles/Reverb/

Reverb FAQ
http://www.soundonsound.com/sos/may00/a ... reverb.htm

Låst