Fagudtryk om loudness

Tips til mastering og cd-brænding, samt info om digitalteori.
Låst
Medlemsavatar
Holger
Audio Alchemist
Indlæg: 35764
Sted: Fyn

Fagudtryk om loudness

Indlæg af Holger »

Delvist baseret på denne artikel (men opdateret for forældede begreber o.a.): http://www.avm.dk/artikel/visartikel.ph ... ummer=5497
af Eddy Bøgh Brixen

Se også TC Electronic:
http://www.tcelectronic.com/media/niels ... _units.pdf

Fagudtryk om loudness
Med indførelse af EBU R128 er der nogle nye begreber, man skal lære sig. Begreberne har udviklet sig i løbet af standardiseringsarbejdet. Derfor er denne oversigt lidt forskellig fra den, der tidligere har været bragt.

LUFS (Loudness Units Full Scale)
Absolut skala for loudness (hørestyrke) af et programsignal (lyd), der er indspillet digitalt. Loudness findes ved en frekvensvægtning af signalet. Denne vægtning, der kaldes K-vægtning, sikrer, at det oplevede lydniveau tilnærmelsesvis er det samme uanset frekvensindholdet af lydsignalet. K-vægtningen, der stort set svarer til en højpasfiltrering, er beskrevet i standarden ITU 1770. Skalaen fungerer derudover som en normal dB-skala. LUFS angiver altså det K-vægtede niveau relativt til fuld digital udstyring (FS, Full Scale).

Loudness Unit, LU
Dette er den relative enhed for loudness. Denne fungerer også som en dB-skala. Stiger niveauet en LU stiger det også 1 dB.

-23 LUFS
Det absolutte niveau ”-23 LUFS” er fastlagt til at være referencen - ”target level” - for alt programmateriale til bl.a. TV/reklmaer.

True Peak Level (dBTP)
TPL er den absolutte maksimale sample-værdi i programsignalet. Denne værdi vil blive fastlagt til maksimalt at være -1 dBTP. Den skal måles ved oversampling (4x), for at man kan være sikker på, at der ved DA-konverteringen ikke optræder højere niveauer end det fastsatte maksimalniveau.

Programme Loudness/Integrated Reading
Dette er loudness målt over hele programmets længde. Er der flere kanaler vil disse blive summeret, således at der kun forekommer et enkelt loudness-tal for programmet, uanset antallet af kanaler. I beregningen af Programme Loudness indgår en gate-funktion, således at niveauer 8 dB under target level ikke tæller med i beregningen.

Gated Loudness Level
Niveauer i programmet, der underskrider et bestemt niveau tæller ikke med i loudness-beregningen. Det forhindrer at lang tids stilhed eller meget lavt programniveau medfører et brag, når der fx igen er dialog i programmet.

Loudness Range (LRA)
LRA beskriver i LU hvor stor Loudness variationen er inden for et program. Kortvarige spidser og udfald tæller ikke med. Men det vil være en god mulighed for at fastlægge optimal LRA for forskellige programtyper, hvor fx klassisk musik og dokumentarprogrammer kan forventes at have en større LRA end fx nyhedsprogrammer og reklamer. LRA-algoritmen som EBU indfører er i øvrigt udviklet af TC Electronic.

EBU-mode
Kommende udstyringsinstrumenter, der skal måle i henhold til R128 vil få en ”EBU-Mode”, der sikrer at alle indstillinger ”hænger sammen” og lever op til standarden. Her er et par af visningerne:

M (Momentary Loudness)
Det aktuelle niveau, målt K-vægtet, med en tidskonstant på 400 ms. Måles uden gate.

S (Sliding Window)/Short Term
Det aktuelle niveau målt med en integrationstid på 3 sekunder og uden gate.

I (Integrated loudness)/Programme Loudness
Måler loudness for hele programmet. Inkluderer gate-funktionen. Styres af Start- og Stop-funktioner.

Låst