Tricks med Logic Pro Compressor

Tips til funktioner i Logic Pro og opsætning af programmet.
Låst
Medlemsavatar
Holger
Audio Alchemist
Indlæg: 35566
Sted: Fyn

Tricks med Logic Pro Compressor

Indlæg af Holger »

Denne FAQ er under konstant udbygning. Har du forslag til FAQ'en bedes du poste dem i Backstage

Undervisning

Billede

Leder du efter undervisning i Logic Studio og komprimering så kig her:
Kurser og privatundervisning i Logic Studio/Logic Pro/ Logic Express med en Apple Certified Trainer

Ordforklaring
Er der ord i teksten du ikke forstår eller andre relaterede begreber du vil se en forklaring på:
Lydmaskinens Ordforklaring

Tricks med Logic Pro Compressor
Dele af denne artikel er tidligere bragt i Musiker Magasinet - nordens førende magasin for musikere.
http://www.musikermagasinet.dk/ og http://www.musikermagasinet.se/

af Holger Lagerfeldt

Tricks med Logic Pro 8 Compressor
Med version 8 har Logic Pro fået en stærkt forbedret compressor, både med hensyn til lydkvalitet og funktioner. Faktisk er Logics compressor nu så fleksible, at den overgår andre sequenceres compressorer i funktionalitet og kun matches af få tredjeparts-compressorer: emulering af kredsløb, ekstern side chain, brugerkontrollable interne side chain filtre, peak/RMS, output distortion emulering, mix slider (til parallel komprimering), samt de mere gængse auto release, auto gain og output limiter.

Det kræver naturligvis, at du sætter dig lidt ekstra ind i tingene for at få det optimale ud af compressoren. Det forudsættes også, at du har et grundlæggende kendskab til, hvordan en compressor fungerer. Men selv hvis dit kendskab til compressoren som værktøj er begrænset, så vær ikke bange for at eksperimentere med eksemplerne i artiklen - og lyt dig frem!

Billede
Figur A

Her kommer først en kort gennemgang af de almindelige funktioner og begreber i Logics compressor:

Threshold (-dB)
Forenklet sagt kan man sige, at signal som er højere end threshold igangsætter nedskruning (komprimering). Når signalet dykker under threshold igen holder compressoren op med at komprimere, dog afhængig af releasetiden.

Den lidt mere komplicerede sandhed er, at der ikke findes en decideret attack- og releasefase, selvom det ofte beskrives sådan i litteraturen.

Ratio (x:1)
Hvor meget signalet over threshold komprimeres forholdsmæssigt, for eksempel 2:1 eller 4:1. Ratio 1:1 foretager ingen komprimering uanset threshold.

Attack (ms)
Hvor hurtigt compressoren skruer ned for signalet. Kort attack-tid tager hurtigt fat i lyden og vice versa. Ved 0.0 attack kan Logics compressor næsten opføre sig som en brickwall, hvilket kan skabe meget store kortvarige gain reduction udsving.

Attack måles i millisekunder omend tallet kun er vejledende. Reelt set er attackværdien afhængig af mængden af gain reduction (nedskruning i dB) og andre skjulte faktorer i compressoren, som fx ulinearitet.

Release (ms)
Hvor hurtigt compressoren holder op med at komprimere signalet.

Release måles i millisekunder, men igen er tallet kun vejledende (se Attack).

Auto Release
Logics auto release er faktisk en semi-automatisk release. Det betyder, at du stadig selv kan indstille releasen, men at compressoren løbende vil tilpasse releasen en anelse, når auto er slået til. Logics auto release har tendens til at gøre releasen lidt kortere.

Auto release kan være praktisk på rytmisk kompliceret eller uforudsigeligt materiale.

Knee
Hard knee (min. værdi 0.0) giver en umiddelbar og kontant kurve mellem threshold og ratio, som er velegnet til blandt andet trommer. Knee-designet i Logics compressor skelner kraftigt mellem knee slået fra (0.0) og bare 0.1 knee. Fuld soft knee (max. værdi 1.0) giver en gradvis og mere blød overgang mellem komprimeret og ukomprimeret tilstand, velegnet til blandt andet vokaler. Jo blødere knee, jo større mængde komprimering vil der forekomme ved den samme threshold. Bemærk, at hver circuit type har sin egen knee-karakteristik, som “bag gardinet” offsetter den brugervalgte. Så en knee på for eksempel 0.5 er forskellig for hver circuit type. Det kan yderligere bekræftes ved at kigge på den visuelle fremstilling af compressorkurven, især i toppen af signalet.

Gain reduction (dB)
Et udtryk for, hvor mange dB lyden er skruet ned, på grund af komprimeringen.

Make-up gain (dB)
Make-up gain (bare kaldet Gain i Logics compressor) tillader, at du opjusterer output volumen for at kompensere for gain reduction. Husk som udgangspunkt at nulstille dette parameter hvis du laver ekstern side chaining, da Logic automatisk har indstillet lidt make-up gain.

Auto gain
En automatisk make-up gain, som ud fra threshold og ratio statisk beregner, hvor meget signalet efterfølgende skrues op. Ikke anbefalelsesværdigt i de fleste tilfælde på grund af risiko for overstyring, især med RMS slået til. Auto gain bør altid slås fra i forbindelse med ekstern side chain komprimering.

Peak eller RMS
I Peak mode reagerer compressorens threshold på den højeste del i signalet (peaket). I RMS mode reagerer compressoren derimod på det gennemsnitlige signal. Med RMS mode “pumper” lyden derfor mindre, men den er ikke så velegnet til at kontrollere peaks.

Limiter
Logics compressor har en output limiter med egen threshold til at kontrollere korte peaks. Brug i stedet en separat limiter plug-in efterfølgende, hvis du ønsker højere kvalitet og mere fleksibilitet.

Emulering af kredsløb
Circuit Type indstillingen er en unik funktionalitet, som tillader Logics compressor, at efterligne kendte analoge compressorers kendetegn. Hver kredsløbstype har sine helt egne karakteristika, inklusiv harmonisk forvrængning. Visse knapper bliver inaktive eller ændres i det skjulte, når du skifter kredsløb (Peak/RMS eller Knee), og du skal tweake dine indstillinger, hver gang du skifter kredsløb for at opnå et optimalt resultat for hver circuit type.

Platinum
Den originale Logic 7 compressorlyd, dog med forbedret attack-lyd på de hurtigste indstillinger. Kun i Platinum mode har du mulighed for at skifte mellem Peak/RMS. Platinum mode er velegnet til ekstern side chain komprimering af for eksempel kick drum+bas (peak mode) og delay ducking (RMS mode). Mere om disse emner i en senere artikel.

Class A
Class A_R og Class A_U er efterligninger af to uspecificerede klassiske hardware compressorer, der benytter Class A forstærkerelektronik. Knee funktionen er deaktiveret, da Class A_R og U har specielle foruddefinerede knees.

VCA (Voltage Controlled Amplifier)
Den mest udbredte type hardware compressorkredsløb. Fleksibel og god til at holde dynamikken på plads på trommer og meget andet. En kendt VCA compressor er blandt andet SSL 4000 mixbus compressoren.

Du kan downloade gratis SSL compressor presets til Logics compressor her:
http://www.popmusic.dk/download/logic/s ... resets.zip

FET (Field Effect Transistor)
Transistorbaseret kredsløb, der delvist kan lyde som rør. Hurtig og velegnet til store mængder komprimering. En kendt FET compressor er blandt andet Urei 1176 LN, som bruges meget til vokal, bas, guitar og trommer.

Opto (Optocoupler)
Design baseret på lysdioder og fotoceller. En opto compressor arbejder mere på det gennemsnitlige signal, og er velegnet til for eksempel et helt mix. En kendt moderne opto compressor er Avalon AD-2044.

Intern side chain filtrering
Hvis du nogensinde har ønsket at compressoren ville pumpe lidt mindre på dit samlede mix på grund af din stortromme eller bas, så er side chain filtrering vejen frem.

For at forstå hvad intern side chain filtrering gør, så er det først nødvendigt at forstå lidt om side chainen generelt. Side chainen i en compressor har med inputtet eller det som bliver sendt videre til selve forstærkerdelen at gøre. Side chainen er således den del af compressoren der “lytter” på inputtet før compressoren gør noget ved selve signalet.

Logics compressor giver dig mulighed for at den interne side chain kan filtreres med en række EQ indstillinger. Sørg for at den eksterne side chain øverst i højre hjørne står til “None”. Side Chain Detection skal stå til “Max”. Klik på den lille Extended Parameters trekant nederst i venstre hjørne for åbne de skjulte muligheder.

Activity
Off = Ingen side chain filtrering.

Listen = Lyt til det side chainen lytter til i solo. Brugbart mens du indstiller frequency.

On = Side chain filtrering er aktiv.

Mode
LP = Low Pass Filter. I denne mode filtrerer du høje frekvenser ud af side chainen. Det betyder at compressoren kun reagerer på dybe frekvenser, for eksempel stortrommen og bassen hvis du sætter frequency til 250 Hz eller dybere. Husk at det intet har med multibåndskomprimering at gøre; hele signalet bliver dykket, men altså kun når de dybe frekvenser spiller.

BP = Band Pass Filter. I denne mode filtrerer du bund og top ud af side chainen. Kun frekvenser omkring band pass skæringspunktet vil trigge compressoren. Nyttig hvis kun et specifikt frekvensområde skal få compressoren til at reagerer. En compressor med BP i side chainen sat omkring sibilantområdet i en vokal er essentielt en slags de-esser.

HP = High Pass Filter. I denne mode filtrerer du dybe frekvenser ud af side chainen. Det betyder at compressoren helt eller delvist ignorerer for eksempel stortrommen i et helt mix. Denne mode er den mest interessante, da det netop ofte er dybe frekvenser der får en compressor til at pumpe. På et helt mix vil man ofte benytte et HP med en filtreringsfrekvens mellem 80 og 450 Hz. Denne mode er også særdeles brugbar til pianokomprimering, da de dybe anslagslyde kan bevares uden at de påvirker compressoren. Du får således en mere jævn og naturlig komprimering af klaveret.

ParEQ = Parametric EQ. I denne mode kan du bruge frekvens og gain til at fremæve specifikke områder, som side chainen skal være mere følsom over for. Minder om BP mode, men bunden og toppen er stadig med i side chainen for en mere naturlig respons.

HS = High Shelf. Samme koncept som ParEQ, bare med en standard high shelf equalizer.

Gain
Gain er kun aktiv i ParEQ og HS mode.

Ektern side chain
I Logics compressor er det muligt i øverste højre hjørne, at skifte fra den interne side chain til en ekstern side chain. Således ignorerer compressoren sin egen input side chain og bruger i stedet et udefrakommende signals volume til at styre hvornår komprimeringen skal foregå. Hvordan selve komprimering skal foregå styres dog stadig af compressorens indstillinger, det vil sige attack, release, ratio, og så videre. Dette emne vil blive dækket i detaljer i en anden artikel.

Output Distortion
Som en lille bonus, så er det muligt at tilføje output distortion. Man kunne også kalde funktionen for en soft clipper. Det er brugbart når du vil tilføje ekstra forvrængning eller crunch til lyden - eller hvis du vil kontrollere outputtet fra compressoren uden brug af traditionel limiter. Det kan lyde godt på elektrisk guitar (især 2 dubbede stereo-panorerede guitarer på en bus) eller på en trommebus. På mere følsomme, melodiske instrumenter og vokal er det sjældent brugbart, da forvrængningen bliver hørbart digital.

Output distortion findes i tre variationer: soft, hard og clip. Ordene soft og hard har ikke noget med selve lyden at gøre, men mere en forklaring på hvor tidligt transienterne (de korte høje peaks i signalet) afrundes, lidt som knee i en compressor. Du presser signalet ind i output distortion ved at skrue op for compressorens (make-up) gain parameter.

Soft distortion
Ved soft output distortion begynder forvrængningen og afrundingen af waveformen længere nede i signalets grundlæggende lyd. Soft distortion forvrænger derfor samlet set mere end hard distortion. Soft distortion er velegnet til at hive detaljer op og skabe konstant forvrængning på for eksempel stereo-panorerede guitarer. Det skyldes at forvrængningen ikke opleves konstant i de to side af stereobilledet og dermed forøges stereoopfattelsen.

Hard distortion
Ved hard distortion skabes den samme type forvrængning som ved soft, men med et stejlere knee. Det giver en mere kontant og punchy lyd, som er velegnet til trommer eller perkussive instrumenter. Hvis du presser gainen yderligere i hard distortion vil lyden være næsten identisk med soft distortion.

Clip
Clip distortion minder meget om digital clipping uden aliasing, det vil sige almindelig digital overstyring. Det som adskiller compressorens clip funktion og almindelig digital clipping er blandt andet en skjult attack envelope på cirka 0.40 sekund, som faktisk også er tilstede i de to andre typer distortion.

Output distortion beskytter mod overload på compressorens output, præcis som en limiter. I mange tilfælde kan lige præcis clip distortion faktisk lyde mere transparent end limiting, men brug det med omtanke. Clip distortion er effektivt til transiente lyde, men meget lidt velegnet til længere, blødere toner.

Forklaring af de extendede parametre på engelsk:
http://www.logicprohelp.com/forum/viewt ... 21#p429221

Låst