Elforbrug og priser - mine priser falder?!

Off topic - alt som ikke handler om musik eller studie.
Forumregler
Tænk dig om, tal pænt, men lad også være med at være meget sart. Hvis du skal bruge skældsord, så hold dig til noget Kaptajn Haddock ville have sagt.
Nyt svar
Medlemsavatar
Holger  
Audio Alchemist
Indlæg: 35186
Sted: Fyn

Elforbrug og priser - mine priser falder?!

Indlæg af Holger »

Nogen som kan gennemskue det her...

Forbrug i 2017: 17.750 kWh (betalt 31.434,58 kr. i året)

Forbrug i 2018: 17.998 kWh (betalt 29.322,36 kr. i året)


Forbrug i 2019: 17.667 kWh (betalt 24.445,06 kr. i året)

Som man kan se, så er forbruget ca. det samme, men hvad jeg reelt har betalt er faldet ekstremt. Det giver ingen mening for mig.

Har Natur-Energi som selskab og BBR-registreret jordvarme.

EDIT: Ok, kan se at der er sket en ændring af elafgiftsreduktionen for folk med bl.a. jordvarme:

Oprindelig elafgiftsreduktion: -0,631 kr.
El pris pr. 1 maj 2018 efter den nye aftale -0,818 kr.
El pris pr. 1 januar 2020 efter den nye aftale -0,881 kr.
El pris pr. 1 januar 2021 efter den nye aftale -0,756 kr. (tak for snot Socialdemokratiet)

Det kunne måske forklare lidt af forskellen, men kun et par tusinde kroner af den. El er da ikke blevet så meget billigere ellers?

Medlemsavatar
Hald
Forum Donator
Indlæg: 9476
Sted: Vind / Holstebro

Indlæg af Hald »

Jeg kiggede lige på elpris.dk (kender ikke til siden ellers) og kunne se at det svinger med ca 1 kr pr kWh alt efter leverandør, og da priserne i forvejen kun er nede omkring de 1,5 - 2,5 kr/kWh er det jo kæmpe udsving. Så måske det bare er Natur-Energi der har forhandlet bedre priser hjem til dig.
"Knobs? Where we're going, we don't need knobs!" - 11 år med ørene i Lydmaskinen -

Medlemsavatar
Hald
Forum Donator
Indlæg: 9476
Sted: Vind / Holstebro

Indlæg af Hald »

Kiggede lige Natur-Energi og det ser billigt, og grønt ud, men elpriserne er sværer at gennemskue imellem forskellige udbydere pga diverse afgifter.. suk..

https://www.natur-energi.dk/privat/produkter/
"Knobs? Where we're going, we don't need knobs!" - 11 år med ørene i Lydmaskinen -

Medlemsavatar
Holger  
Audio Alchemist
Indlæg: 35186
Sted: Fyn

Indlæg af Holger »

Det er fuldstændigt umuligt at gennemskue, ja.

Til gengæld er det lykkedes mig at forhandle lidt med dem, ved at tage mit studie i KBH med i pakken. Det er sjovt som man kan forhandle alt muligt bare man spørger.

Jeg valgte Natur-Energi i sin tid fordi

1) De havde nogle af de laveste priser, tilsyneladende, for de blev i 2019 politianmeldt for vildledende priser.

2) Fordi det er vindmøllebaseret. Det sidste var et vigtigt punkt, men virkeligheden er lidt mere nuanceret:
Strøm fra Natur-Energi er produceret 100 % på vedvarende energikilder. Leverancen dokumenteres løbende med oprindelsesgarantier, der er et certifikat, som dokumenterer og garanterer den anvendte metode til produktion af energi og udstedes af Energinet, der er en selvstændig offentlig virksomhed under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Garantierne følger den eldeklaration, der er udarbejdet af Dansk Energi, Energinet, Danmarks Naturfredningsforening, Det Økologiske Råd, Energistyrelsen og Forbrugerrådet.

Strømmen fra Natur-Energi bliver udelukkende produceret på vindmøller. Produktion fra vedvarende energikilder – vind, vand, sol, biogas, biomasse og den bionedbrydelige andel af affald – er kendetegnet ved, at den ikke medfører CO2-udslip.

Når man producerer strøm ved brug af biogas, biomasse, affald og fossile brændstoffer som kul, olie og naturgas, medfører det et CO2-udslip – drivhusgasser og forurenende gasser.

Hvilken strøm får du i stikkontakten?
Der findes kun ét ledningsnet, og derfor kommer al strøm til de enkelte husstande gennem det samme system. Det vil sige, at al strøm bliver blandet sammen, og at alle elkunder får en blanding af klimavenlig strøm og kulstrøm.

Når du vælger grøn strøm fra Natur-Energi, sikrer du til gengæld, at den mængde strøm, du køber, bliver købt fra vedvarende energikilder. Alt vores strøm er certificeret vindenergi. Du er altså med til at øge efterspørgslen på vedvarende energi og sender samtidig et klart signal til politikere og aktørerne i branchen, at du støtter indsatsen for en 100 % grøn energiforsyning i Danmark.

Medlemsavatar
Hugo
Forum Donator
Indlæg: 946
Sted: UdkantsDanmark

Indlæg af Hugo »

Det er meget kompliceret, som de skriver, man kan ikke sortere grøn strøm fra sort strøm. Jeg har læst et sted (kan ikke huske hvor) at lidt af afgiftkr. gå til udbygning af det omstridte el-net som skal ned gennem Jylland, men som osse er nødvendigt til fremtidigt sammenkobling af bl. a, vindmøller og solceller. Jeg mener sågar at noget af Baltic Pipe hører ind under her, selv om den ikke er grøn, men den kan gøre Polen grønnere ved at sænke deres kulforbrug.
Har selv fået varmepumpe og undrer mig osse over hvor billigt det er, men skulle i realiteten bare glæde mig.

Medlemsavatar
Hald
Forum Donator
Indlæg: 9476
Sted: Vind / Holstebro

Indlæg af Hald »

Vi har pillefyr, og jeg har da spekulationer om at komme over på EL varme i fremtiden, jeg vil ikke slæbe træpiller når jeg bliver gammel. Og hvis vi også får elbiler i fremtiden kan vi måske holde nogle flere vindmøller i gang i stedet for at de skal bremses og stå stille når der ikke er plads på elnettet til deres strøm.
"Knobs? Where we're going, we don't need knobs!" - 11 år med ørene i Lydmaskinen -

Medlemsavatar
Beier
Medlem
Indlæg: 264
Sted: Aalborg

Indlæg af Beier »

Hold tungen lige i munden, og vær præcis! :-)

Fx kan man ikke se hvilke afgifter, reduktioner eller priser, der hentydes til i
Oprindelig elafgiftsreduktion: -0,631 kr.
El pris pr. 1 maj 2018 efter den nye aftale -0,818 kr.
El pris pr. 1 januar 2020 efter den nye aftale -0,881 kr.
El pris pr. 1 januar 2021 efter den nye aftale -0,756 kr.
Og der er jo nogle stykker at vælge imellem.
Udover de løbende lov-ændringer, er afgift-satserne på el-afgiften og den reducerede el-varmeafgift fra 2016 og fremefter "indekseret" så de følger (stiger) med nettoprisindekset. Så en given vedtagen pris for et givent år er typisk vist som beløb i "2015-niveau" i stedet for nutids-beløb. Beløbene, der skal gælde, bliver så justeret år efter år.
Afgiften til staten per kWh i 2014 frem til 2020 kan ses på https://www.skat.dk/skat.aspx?oID=2061620&chk=216359
  • år 2017: 91,0 øre/kWh fuld el-afgift (inkl. justering efter nettoprisindekset, samme tal som på el-regninger)
  • år 2018: 91,4 øre/kWh fuld el-afgift (inkl. justering efter nettoprisindekset, samme tal som på el-regninger)
  • år 2019: 88,4 øre/kWh fuld el-afgift (inkl. justering efter nettoprisindekset, samme tal som på el-regninger)
  • år 2020: 89,2 øre/kWh fuld el-afgift (inkl. justering efter nettoprisindekset, samme tal som på el-regninger)
Reduktionen fra 2018 til 2019 kom af Energiaftalen fra 2018, der medførte at "Med Energiaftalen lempes den almindelige elafgift med 4 øre/kWh i 2019-2022" (2018-priser).
Stigningen fra 2017 til 2018 samt fra 2019 til 2020 må skyldes justeringen efter nettoprisindekset.

Den reducerede el-afgift til el-opvarmede boliger, forbrug over 4 MWh, er tilsyneladende faldet 5 øre og steget 0,1 øre per 2020-01-01.
Det store fald skete fra 2017 til 2018.
  • år 2017: 40,5 øre/kWh (beløb inkl. justering efter nettoprisindekset, samme tal som på el-regninger)
  • år 2018: 25,7 øre/kWh (beløb inkl. justering efter nettoprisindekset, samme tal som på el-regninger)
  • år 2019: 25,9 øre/kWh (beløb inkl. justering efter nettoprisindekset, samme tal som på el-regninger)
  • år 2020: 21,0 øre/kWh (beløb inkl. justering efter nettoprisindekset, samme tal som på el-regninger)
(I år 2017 samt år 2018 var tariffen uden indeksering "40 øre/kWh" (2015-niveau?). Tariffen for 2019 og 2020 faldt til "25 øre/kWh" (2015-niveau?)+ fortsat indeksering.)Ved siden af el-afgift, der havner i statskassen, er der "Public Service Obligation", PSO der dækker noget forskning mv. og alle de tilskuds-ordninger til el-producenter, der har tilføjet VE/sol/vind/biogas-drevet el-forsynings-kapacitet.
De ordninger kører stadig, men finansieringen er ved at blive omlagt gradvist, fra at være betalt alene gennem PSO-afgiften opkrævet per kWh af el el-forbrug i Danmark (frem til og med 2016) til at blive betalt helt af stats-kassen (fra 1. januar 2022). Dvs. at PSO-afgiften er aftagende.

PSO-afgiften ændres hvert kvartal. For første kvartal 2020 er den 2,6 øre/kWh, skriver Energistyrelsen: https://ens.dk/service/statistik-data-n ... -pso-tarif. På samme side er der links til filer med ældre tariffer.
PSO gennemsnit for 2019: 3,8 øre/kWh https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Stati ... l_2019.pdf
PSO gennemsnit for 2018: 11,9 øre/kWh https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Stati ... l_2018.pdf
PSO gennemsnit for 2017: ? øre/kWh


Blandt de øvrige afgifter, der ikke ændrer sig så meget fra år til år, er betalingen til et overordnede transmissionsnet på kryds og tværs af landet (der gør det muligt at høst vindkraft i Vestjylland og bruge det på østkysten, at eksportere op mod 1,7 GW til Norge, 700 MW til Nederlandene, et par GW til Tyskland og et par GW til Sverige.. Det er den del af nettet som Energinet.dk står for, og deres historiske tariffer til og med 2019 kan ses i regnearket https://energinet.dk/-/media/B88D74D896 ... xlsx?la=da (ordforklaring ses på https://energinet.dk/El/Elmarkedet/Tariffer )
---

I Holgers tilfælde med relativt stor års-forbrug omkring 18 MWh og reduceret afgift for den del over 4 MWh, er det primært reduktionen i elvarme-afgiften, der giver udslaget, og sekundært reduktion i PSO-tariffen og den regulære el-afgift for de første 4 MWh.

Måske er tariffen til energiselskabet for energi-produktionen (ikke transporten) også faldet, og måske er betalingen for transport til det lokale net-selskab (der ejer de fintmaskede el-net ud til forbrugerne og hen til Energinets net) også faldet lidt. Betalingen for produktionen af den købte energimængde går til et selskab særskilt fra netselskab og Energinet, så det beløb skal (så vidt jeg forstår) stå særskilt på regningerne, mens jeg har set afgifter og net-betaling slået samme.


Medlemsavatar
Beier
Medlem
Indlæg: 264
Sted: Aalborg

Indlæg af Beier »

:-)
Det er sjovt, for det er sandt at så godt som ingen forstår detaljerne i en el-regning eller kan gennemskue hvilken virksomhed der gør hvad.

Tilmed har der været så mange ændringer i
a) hvem der kontakter el-kunder
b) navne på dem der ejer el-nettet ud til kunderne (distributions-nettet)
c) el-handlere og net-selskaber, der er lagt sammen og derfor skiftet navn
... at folk ikke har kunne følge med fra dengang det var "Himmerlands elforsyning", SEAS osv man var i kontakt med.

Godt nok har der været medfølgende ordforklaringer til el-regninger, men en præsentation der kan give et overordnet overblik over hvor pengene havner og hvilken aktør der spiller hvilken rolle, har jeg ikke set.

Nyt svar